Aktualności

Kalendarz pamięci ofiar ukraińskiego ludobójstwa, 8 sierpnia

8 sierpnia – 1941 roku: We wsi Drohimirczany pow. Stanisławów policjanci ukraińscy aresztowali 1 Polkę, nauczycielkę, która została rozstrzelana nocą z 14 na 15 sierpnia w Czarnym Lesie. W miasteczku Halicz pow. Stanisławów policjanci ukraińscy aresztowali 1 Polaka, nauczyciela, który został rozstrzelany nocą z 14 na 15 sierpnia w Czarnym Lesie. W miasteczku Mariampol pow. Stanisławów policjanci ukraińscy aresztowali 2 Polaków, nauczycieli, którzy zostali rozstrzelani nocą z 14 na 15 sierpnia w Czarnym Lesie. We wsi Odaje pow. Tłumacz policjanci …

Kalendarz pamięci ofiar ukraińskiego ludobójstwa, 7 sierpnia

7 sierpnia – 1942 roku: W miejscowości Aleksandrów pow. Biłgoraj Niemcy z policją ukraińską zamordowali 11 Polaków i 36 Żydów. – 1943 roku: W miasteczku Aleksandria pow. Równe Ukraińcy zamordowali 1 Polaka. W kol. Biesiadka pow. Sarny Ukraińcy zamordowali 2 Polaków: 16-letnią dziewczynę oraz uprowadzili mężczyznę, po którym ślad zaginął. We wsi Rudnia pow. Łuck :„Urodziłem się w miejscowości Balarka, gmina Silno, powiat Łuck, parafia Derażne. Rodzina: było nas dwoje braci – ja, Edward Szpringel (Szpryngiel) , urodziłem się w 1933 …

O nas

Fundacja ma na celu edukować i uświadamiać Polaków o ukraińskim ludobójstwie dokonanym na kresach wschodnich II RP w latach 1939 – 1948 , przez tzw. Ukraińską Powstańczą Armię , SS Galizien , ukraińskich sąsiadów Polaków (tzw. czerń) oraz duchownych greko katolickich biorących udział w ludobójstwie poprzez podżeganie i sianie nienawiści do Polaków (święcenie narzędzi służących do mordowania).

Ukraińcy zamordowali ponad 250 tysięcy polskich dzieci, kobiet i starców, którzy po dziś dzień leżą w haniebnych dołach śmierci!

“Jeśli zapomnę o Nich, Ty Boże na Niebie, Zapomnij o mnie!”

Adam Mickiewicz