W 2023 roku Fundacja Wołyń Pamiętamy wysyłała bezpłatnie do osób chętnych ponad 200 tysięcy ulotek informujących o historii polsko-ukraińskiej.

Dodaj komentarz