uciekli przed ukraińską siekierą

Mieszkańcy kolonii Kiryłówka na Wołyniu, w większości zamordowani przez UPA w Wielkanoc 1943 r., zanim zdecydowali się na ucieczkę (FOT. ARCH. E. SIEMASZKO)Ludobójcza depolonizacja rozpoczęta w końcu 1942 r. na …