Kalendarz pamięci ofiar ukraińskiego ludobójstwa, 19 lipca

19 lipca

– 1943 roku:

W kol. Dąbrowa pow. Horochów Ukraińcy zamordowali 7 Polaków.

We wsi Dębina pow. Trembowla: „19.07.1943 r. został zamordowany Muszyński i.n. – gospodarz”. (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie…, jw.).

We wsi Huta Stepańska pow. Kostopol po ewakuacji i zamordowaniu około 600 Polaków Ukraińcy spalili wieś, natomiast duchowni prawosławni odprawili przed kościołem dziękczynne nabożeństwo za zwycięstwo nad Polakami, a następnie Ukraińcy spalili drewniany kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego. W Sprawozdaniu „Pierwszej grupy UPA z akcji na Hutę Stepańską” Ukraińcy podają: „Dnia 16. VII o godz. 22-giej oddziały wyruszyły do natarcia na wieś Huta. Oddział pierwszy w kierunku na Borki, drugi na Kurort, trzeci od południowej części. Akcję przeprowadzono likwidując kol. Borek, Lady i część Kurortu i oddziały podeszły pod umocnione stanowiska. Zaalarmowany wróg silnym ogniem maszynowym powstrzymuje natarcie, bój trwa do południa. Na miejsce walki przyciągnięto armatkę i przystąpiono do kolejnego natarcia. Straty wrogów w tym dniu – ponad 150 zabitych. Własnych strat nie było. Następnego dnia 18. VII o godz. 1-szej oddział pierwszy wzmocniony częścią oddziału „Woronoho” ponawia natarcie. Jednej z grup udało się wedrzeć do środka umocnionych pozycji i podpalić budynki. Własne straty 6 zabitych i 3 rannych. Bój trwał do wieczora, a rankiem 19. VII zdobyto umocnienia. /…/ 18. VII druga grupa likwiduje resztę kolonii. W czasie akcji uchwycono wrogi tabor, który uciekał z Huty (150 fur z mieniem). Straty wroga w tym dniu – ponad 800 zabitych./…/ W wyniku przeprowadzonych działań pierwsza grupa w dniach 17, 18 i 19 lipca zlikwidowała następujące wsie i kolonie: Huta Stepańska, kol. Borek, Omelanka, Lady oraz chutory Kamionek, Romaszkowo, Podsielecze, Polany, Hołyń, Temne. Druga grupa zlikwidowała wsie i kolonie: Wyrkę, Siedlisko, Sośniki, Ostrówki, Perespę, Wyrobki, Hały, Szymonisko, Użane, Ziwkę, Berezynę, Tur, Osiewicze, Iwanicze, Długie Pole, Berezówkę. Straty wroga ponad 500 zabitych oraz nieokreślona liczba rannych. Odebrano zrabowane ludności ukraińskiej mienie domowe, bydło, konie i wozy. Zadanie wykonano całkowicie. Rozbijając polskie uzbrojone bandy usunięto zagrożenie, jakie ciążyło nad miejscową ludnością. Jednocześnie oczyszczono teren z okupacyjnej władzy.” Z ukraińskiego sprawozdania wynika, że suma ponad 150 zabitych Polaków w pierwszym dniu ataku i ponad 800 w dniu drugim daje łącznie liczbę… ponad 500 zabitych i nieokreśloną liczbę rannych. Ukraińcy w walce atakując umocnione pozycje stracili… 6 zabitych i 3 rannych. Kłamstwo o „odbieraniu zrabowanego ludności ukraińskiej mienia” pozostawić trzeba bez komentarza.

We wsi Łoszniów pow. Trembowla: „19.VII.1943. Leszczyński Edward, absol. gim. – zamordowany w Łoszniowie i podrzucony pod kościół” (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 28, k. 73 – 90).

We wsi Suszczyn pow. Trembowla Ukraińcy zamordowali 22-letniego Polaka. Inni:  „19.07.1943 r. został zam. Jankowski Jan – rolnik”  (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie…,jw.).

19 lipca 1943 r. komendant Okręgu wydał rozkaz podporządkowania Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa, podlegającego okręgowemu delegatowi Rządu, dowództwu wojskowemu. W ten sposób kierownictwo Okręgu Wołyńskiego AK, wspólnie z Okręgową Delegaturą Rządu, podjęło radykalne środki w obronie zagrożonej ludności polskiej. Oznaczało to scentralizowanie obrony wojskowej i cywilnej w rękach komendanta Okręgu. Następnego dnia tj. 20 lipca 1943 r. powzięta została decyzja utworzenia oddziałów partyzanckich” (Władysław Filar: Wołyń w latach 1939 – 1944, w: Przed Akcją „Wisła” był Wołyń). Rozkaz komendanta Okręgu AK spóźniony był o co najmniej cztery miesiące. Z wielu wsi polskich na Wołyniu pozostały już tylko popioły i cmentarzyska, z często nie pochowanymi zwłokami

– 1944 roku:

We wsi Korzenica pow. Jarosław Ukraińcy uprowadzili i zamordowali 9 Polaków, w tym lat 14.

We wsi Uhnów pow. Rawa Ruska zamordowali 1 Polaka.

– 1945 roku:

We wsi Stubieńko pow. Przemyśl zamordowali 3 Polaków, braci, podczas zbioru żyta na polu. 

– 1946 roku:

W miejscowości Bircza pow. Przemyśl ma grób Linczowski Jan ur. 1924, który zginął z rąk bandytów z tzw. UPA 19 VII 1946 ( http://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/zabytki/narodowej/ofiary1.html ).

We wsi Cisowa pow. Przemyśl Ukraińcy zamordowali 1 Polaka

We wsi Pobiedno pow. Sanok Ukraińcy z sotni „Chrina” obrabowali i spalili 51 domów polskich oraz zamordowali 3 Polaków, 1 ciężko poranili a 6 zostało poparzonych.

Dodaj komentarz