Kalendarz pamięci ofiar ukraińskiego ludobójstwa, 20 lipca

20 lipca

– 1941 roku:

W miasteczku Jazłowiec pow. Buczacz: „20.07.1941 r. został zam. Rens Marian rolnik z Browarów”. (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie…, jw.).

We wsi  Kuropatniki pow. Brzeżany: „Mieszkaliśmy blisko plebanii, w tej części Kuropatnik, którą nazywano Szołomków.  /…/  20 lipca 1941 r.  mój stryjek Józef Adamów udał się do Kozowy. Został zaproszony przez panią profesor Zofię Szulc, na obiad. Przyjaźnił się z rodziną państwa Szulców i często u nich bywał. Stryjek przed złożeniem wizyty udał się jeszcze do kościoła. Stamtąd wywabili go Ukraińcy pobili, związali drutem kolczastym i zabrali poza wieś na pole, gdzie dalej katowali stryja. Odchodząc strzelili konającemu w skroń. W nocy wrócili. Wozem zawieźli ciało 3 km dalej i zakopali na polu w ziemniakach. Następnego dnia rodzina odnalazła miejsce mordu i po śladach dotarła wieczorem do miejsca, w którym ukryto zamordowanego. Mimo że pole było świeżo redlone, prawdopodobnie dla zatarcia śladów, odnaleźli zwłoki, gdyż w upalny dzień w miejscu gdzie Ukraińcy zakopali stryja ziemniaki poschły. Mój ojciec razem z swoim bratem i matką odkopali stryjka i zabrali wozem do Kuropatnik. Następnego dnia odbył się pogrzeb”.(Marcin Horbacz, w: http://www.kresowianiezkuropatnik.republika.pl/okuropatnikach

– 1943 roku:

Między wsią Chobułtowa a Mikulicze pow. Włodzimierz Wołyński Ukraińcy napadli na uciekinierów ze wsi Mańków pow. Horochów i wszystkich wymordowali, 14 Polaków: 2 mężczyzn, 12 kobiet i dzieci, w tym dwie 16-letnie dziewczyny.

We wsi Połupanówka pow. Skałat uprowadzili 1 Polaka, nauczyciela, który zaginął bez śladu.

We wsi Zaturzyn pow. Podhajce zamordowali 1 Polkę.

– 1944 roku:

W mieście Lwów policjanci ukraińscy zamordowali 1 Polaka (był to Franciszek Biłek) i zrabowali jego dokumenty; W latach 60-tych do rodziny ofiary dotarła wiadomość, że w Warszawie mieszka człowiek, który ma takie same dane osobowe. Nie dokonano jednak w tej sprawie dochodzenia (Siekierka…, s. 541; lwowskie).

We wsi Łoszniów pow. Trembowla Ukraińcy zamordowali 16 Polaków. Inni: „zostało zam. 16 osób NN, w tym rodzina organisty”. (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie…, jw.).

Na drodze ze wsi Łukowiec do wsi Bukaczowce  pow.  Rohatyn: „Górska Stefania z Bukaczowiec (Piaski) ok. 35 lat oraz Kowalówna Janka z Karolówki 20 lat i Lisówna Jadwiga ok. 20 lat – 20 lipca 1944; zatrzymane na drodze z Łukowca do Bukaczowiec i zamordowane” (Krystyna Tokarska: „Lista zamordowanych”, w: www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl).

We wsi Pietnice pow. Dobromil: „Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wpisanie na listę Polaków zamordowanych w Galicji przez bandy UPA mego dziadka Stanisława Reitera. Stanisław Reiter, sołtys, Obrońca Lwowa, 20.07.1944 r. Pietnice – Dobromil – Przemyśl” Niektóre dane z życiorysu dziadka. Stanisław Reiter, syn Stefana, ur. 11.04.1896. w miejscowości Pietnice, gmina Dobromil, powiat Przemyśl. 19 marca we Lwowie za obronę Lwowa i Kresów Wschodnich w r. 1918-1919 został odznaczony przez Dowódcę Armii Wschód gen. Rozwadowskiego odznaką honorową “Orlęta” nr 41240. Przez dwie kadencje był sołtysem w miejscowości Pietnice, gdzie wybudował Dom Ludowy. W 1938 został odznaczony Krzyżem Brązowym za działalność na polu społecznym. Był również założycielem i Prezesem Związku Strzeleckiego w tej miejscowości oraz Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej. 20.07.44 r. został uprowadzony i zamordowany przez policję ukraińską. Miejsce pochówku nie jest znane, gdzieś w lesie koło Dobromila”. (Ryszard Reiter   http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/zgloszenia.html ).

We wsi Świdnica pow. Lubaczów Ukraińcy zamordowali 1 Polaka.

We wsi Żmijowiska pow. Lubaczów zamordowali 4 Polaków (2 kobiety, dziecko i mężczyznę).

– 1945 roku:

W miejscowości Bircza pow, Przemyśl na cmentarzu ma grób Bartosiewicz Zdzisław ur. 1926, który zginął z rąk UPA 20 VII 1945. (http://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/zabytki/narodowej/ofiary1.html).

We wsi Janów Lwowski pow. Gródek Jagielloński Ukraińcy zamordowali 20-letniego  Polaka: był duszony paskiem, miał wyrwany język, rozbitą głowę i liczne rany kłute.

– 1946 roku:

W mieście Przemyśl woj. rzeszowskie na przedmieściu Ukraińcy zamordowali 2 Polaków.

– 1947 roku:

We wsi Futory pow. Lubaczów Ukraińcy zamordowali 25-letniego Polaka, podporucznika WP.

Dodaj komentarz