Kalendarz pamięci ofiar ukraińskiego ludobójstwa, 21 lipca

21 lipca

– 1941 roku:

We wsi Komarno pow. Rudki zamordowany został przez Ukraińców brat zakonny, bernardyn z klasztoru lwowskiego, br. Jan Franciszek Ksawery Galka.

W mieście Krzemieniec na podstawie listy ułożonej przez Ukraińców, Niemcy aresztowali polską inteligencję. Między 28 a 30 lipca pobitych Polaków wyprowadzili pijani oprawcy pod Górę Krzyżową i rozstrzelali – około 30 Polaków: nauczycieli, lekarzy, adwokatów, kupców, studentów.

We wsi Wola Wielka pow. Lubaczów Ukraińcy zamordowali 1 Polkę.

– 1943 roku:

W kol. Nowiny pow. Włodzimierz Wołyński w walce z bandami UPA zginął 1 Polak z samoobrony.

We wsi Kosmacz pow. Kołomyja Ukraińcy zamordowali 5 Polaków, w tym inż. Alojzego Żmigrodzkiego z 5-letnią córką Krystyną.

We wsi Witkowce pow. Krzemieniec: „Dnia 21.VII (środa) 1943. Zabili bandyci w Witkowcach następujących starców Polaków, nie mogących uciekać: 1. Liskiewiczowa Anna: 71 lat 2. Liśkiewicza Adama:48 lat (ułomny kaleka). 3. Szynkaruk Marcin (80 lat). 4. Ciura Marcelina (85 lat). 5. Murza Franciszek (80 lat).  6. ? (Andrzej Biernat, 23.11.2009, na podstawie zeszytów o. Tadeusza Chrobaka. Fragmenty wybrała Iwona Kopańska – Konon; w: www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl). W. i E. Siemaszko na s. 438 podają odnośnie wsi Witkowce: „W Wielkim Tygodniu (19 – 23 kwietnia) 1943 r., w nocy, Ukraińcy zabrali z domów trzech mężczyzn o nie zapamiętanych nazwiskach: woźnicę hr. Grocholskiego z Kołodna; działacza harcerskiego; i „przykładnego” katolika. Za wsią przywiązali ich za nogi do wozu konnego i wlekli za wozem aż na cmentarz w Kołodnie, tj. około 4 km”. Nie odnotowują mordu ww. osób.

– 1944 roku:

We wsi Młyny pow. Jarosław Ukraińcy zamordowali 1 Polaka.

We wsi Zadwórze pow. Przemyślany „Około 21.07.1944 r. jedna grupa rozbitej SS zam. kolejarza NN, Polaka”.(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie…, jw.).

We wsi Żmijowiska pow. Lubaczów zamordowali 5 Polaków: dwa małżeństwa i mężczyznę.

Www.wolyn.org

Dodaj komentarz