Kalendarz pamięci ofiar ukraińskiego ludobójstwa, 31 lipca

31 lipca

– 1943 roku:

We wsi Jaromel pow. Łuck podczas ataku Ukraińców zginęło 3 Polaków ochraniających żniwiarzy.

W kol. Przebraże pow. Łuck nastąpił atak około 3500 Ukraińców, w tym 2,5 tys. uzbrojonych w broń  palną oraz około 1 tysiąca uzbrojonych w dzidy, siekiery, drągi, noże itp.; atak został odparty.

– 1944 roku:

We wsi Janowice pow. Proszowice oraz w mieście Proszowice woj. kieleckie ukraińskie oddziały kolaboracyjne (prawdopodobnie Ukraiński Legion Samoobrony) dokonały pacyfikacji, liczba ofiar nie jest znana: „31 lipca maszerując na koncentrację Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego “Skała” oddziały “Grom” i “Skok”, pod d-twem por. “Wierzby”, przepędziły oddział Ukraińców penetrujący w tym czasie Proszowice. W tym okresie należy jeszcze zarejestrować zwycięskie uderzenie oddziału ppor. “Jaxy” na ukraiński oddział SS, przeprowadzający pacyfikację w m. Janowice. Zginęło wówczas 5 Ukraińców, a kilku zostało rannych. Zdobyto broń i amunicję.” (Bolesław Nieczuja-Ostrowski: „Kazimiersko – proszowicka rzeczpospolita partyzancka (3)”; w: http://www.24ikp.pl/serwis/wiecej/rpp1944/wspomnienia/20140315wtk03kp_rp/art.php)

– 1945 roku:

W miasteczku Baligród pow. Lesko Ukraińcy zamordowali 2 Polaków, w tym kobietę.

W miasteczku Bircza pow. Przemyśl zastrzelili 2 Polaków jadących furmanką.

We wsi  Hadyńkowce pow. Kopyczyńce zamordowali 1 Polaka,  Rosochatego N. (Kubów…, jw.).

We wsi Kotówka pow. Kopyczyńce zamordowali 1 Polaka.

We wsi Probużna pow. Kopyczyńce zamordowanych zostało przez Ukraińców 3 Polaków: Głogowska N. l. 60, Krzyków Zych l. 35, Zadorony Emil l, 23.(Kubów…, jw.).

We wsi Zawadka pow. Lesko zamordowali 9 Polaków (Prus…, s. 266).

31 lipca 1947 roku zakończyła się operacja wojskowa „Wisła”, w czasie której rozbite zostały oddziały UPA oraz przesiedlono na tzw. Ziemie Odzyskane około 140 tysięcy ludności ukraińskiej, łemkowskiej, z rodzin mieszanych oraz polskiej, przy czym ludność ukraińska stanowiła około 50% przesiedlonych

Www.wolyn.org

Dodaj komentarz