Kalendarz pamięci ofiar ukraińskiego ludobójstwa, 2 sierpnia

2 sierpnia

– 1943 roku:

W kol. Antopol pow. Równe Ukraińcy zabili 70-letnią Polkę, wdowę.

We wsi Beremiany pow. Buczacz zamordowali Polaka, leśniczego, oraz ciężko poranili jego żonę (sądzili, że nie żyje). Był to Kazimierz Pleszanowski albo Pieczanowicz z Dulib (Kubów…, jw.).

We wsi Burakówka pow. Zaleszczyki uprowadzili z drogi wracającego do domu Polaka, leśniczego i ślad po nim zaginął. Inni: Ukraińcy zamordowali 5 Polaków (Kubów…, jw).

We wsi Duliby pow. Buczacz zamordowali Polaka, był to leśniczy Pachowicz. Patrz wyżej: „we wsi Beremiany”.

W kol. Lubomirka Nowa pow. Równe zamordowali kilkunastu Polaków, imiennie znane są 4 ofiary.

We wsi Twerdynie pow. Horochów zamordowali 2 Polaków, lat 16 i 28

– 1944 roku:

W nadleśnictwie Baligród pow. Lesko został zamordowany przez bandę UPA gajowy Piotr Janowski.

We wsi Książ Wielki pow. Miechów w pacyfikacji niemiecko-ukraińskiej (policja ukraińska orz Ukraiński Legion Samoobrony) zamordowanych zostało 12 Polaków.

Www.wolyn.org

Dodaj komentarz