Kalendarz pamięci ofiar ukraińskiego ludobójstwa, 5 sierpnia

5 sierpnia

–  1941 roku:

W miasteczku Buczacz policja ukraińska rozstrzelała około 70 osób, w większości Polaków (także kilku Żydów i Ukraińców za współpracę z Sowietami), których przez 2 tygodnie torturowała podczas przesłuchań.

We wsi Potok Złoty pow. Buczacz: „05.08.1941 został zam. jeden nieznany człowiek NN.” (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie do listy strat ludności polskiej podanej przez Komańskiego i Siekierkę dla województwa tarnopolskiego, 2004; w: Ludobójstwo  OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich. Seria – tom 7, pod redakcją Witolda Listowskiego, Kędzierzyn-Koźle 2015; w:  http://www.kresykedzierzynkozle.home.pl/attachments/File/2__Ksi____ka_tom_7.pdf ).

–  1943 roku:

We wsi Anielówka pow. Zaleszczyki Ukraińcy zamordowali 2 Polaków: studenta UJ Jasiewicza i nauczycielkę; ich straszliwie okaleczone ciała znaleziono na polu wśród kukurydzy niedaleko wsi Nyrki. Inni: byli to Jasiewicz N. i Skiba Dominik (Kubów…, jw.).

We wsi Dupliska pow. Zaleszczyki zamordowali 1 Polaka.

W miasteczku Mizocz pow. Zdołbunów zamordowali 16-letniego Polaka.

We wsi Rybcza pow. Krzemieniec podczas ataku band UPA i okolicznych chłopów ukraińskich Polacy podjęli obronę; zamordowanych zostało 3 Polaków, w tym 70-letniemu choremu mężczyźnie obcięli uszy, zdarli paznokcie i wydłubali oczy.

W miejscowości Tłuste Miasto pow. Zaleszczyki Ukraińcy zamordowali 2 Polaków: nauczyciela ze wsi Anielówka oraz urzędnika poczty .

–  1944 roku:

We wsi Daszawa pow. Stryj Ukraińcy spalili osiedle Poddębcze i zamordowali bądź spalili żywcem 11 Polaków z 3 rodzin.

We wsi Kochanówka pow. Jaworów zamordowali 6 Polaków.

We wsi Krowica Hołodowska pow. Lubaczów miejscowi Ukraińcy zamordowali 2 Polaków.

We wsi Lipowiec pow. Jaworów Ukraińcy zamordowali 10 Polaków, w tym 4 kobiety.

We wsi Łukawiec pow. Lubaczów zamordowali 3 Polaków, w tym 16-letniego chłopca.

W miasteczku Skalbmierz pow. Pińczów oraz w sąsiedniej wsi Szarbia w pacyfikacji niemiecko-ukraińskiej zamordowanych zostało 105 Polaków oraz w walce zginęło 24 partyzantów AK: „W dniu 5 sierpnia 1944 r. w Skalbmierzu i Szarbii jako „rojowy” (dowódca drużyny) „Ukraińskiego Legionu Samoobrony” brał  udział w akcji pacyfikacyjnej, w wyniku której zamordowano 105 mieszkańców tych wsi.(sentencja wyroku Sądu Wojewódzkiego w Lublinie  z 29 stycznia 1972 r.  w sprawie Teodora Daka, whttp://koris.com.ua/other/14728/index.html?page=407). „Walczący partyzanci, przygnieceni liczebną i ogniową przewagą Niemców i Ukraińców zaczynają ponosić straty w ludziach. Przeciwnik rozpoczyna, podobnie jak wcześniej w Szarbii, pacyfikację miasta, mordując, rabując, gwałcąc i paląc”  (http://tomaszstezala.pl/index. php/Ostrowski/skalbmierz-i-jaksice-1944-wielkie-bitwy-partyzanckie.html). Inne źródła podają, że w Skalbmierzu zamordowano 64 osoby, w Sarbii 11 osób i w Rosiejowie 4 osoby oraz poległo 22 żołnierzy AK  „W bitwie o Skalbmierz zginęło 22 żołnierzy AK, a zamordowanych zostało w czasie pacyfikacji pobliskiej Szarbii i Skalbmierza 75 osób cywilnych” (Bolesław Nieczuja-Ostrowski, w; http://www.24ikp.pl/serwis/wiecej/rpp1944/wspomnienia/ 20140402wtk04kp_rp/art.php). „Czwartek 5 sierpnia 1944 roku dla mieszkańców Skalbmierza to najtragiczniejsze wspomnienie z dziejów tego miasta. O świcie niemieckie i ukraińskie oddziały zaczęły krwawą pacyfikację miejscowości. Ginęły dzieci, starcy, kobiety były gwałcone i także były zabijane./…/ Największą bitwę Rzeczpospolitej Partyzanckiej (Kazimiersko – Proszowickiej) wygrali Polacy. Jednak radość z odniesionego zwycięstwa mącił tragiczny bilans strat po stronie zwycięzców, zginęło 20 partyzantów i aż 80 osób cywilnych zostało zamordowanych”. (Dzień tragiczny – Skalbmierz 5 sierpnia 1944; w: http://www.24ikp.pl/serwis/ko/historia/20130802skalb_pacyfikacja/art.php ).

– 1946 roku:

We wsi Wojtkowa pow. Lesko: „Do dnia 5.08.1946 r metodycznie działając przez dwa miesiące sotnie UPA powiesiły na terenie 28 ludzi. Zamordowani to Polacy i rodziny mieszane odmawiające współpracy z UPA, bądź wstąpienia do UPA. Od 09.1945 zginęło tam łącznie 70 osób”.(źr.APP,SPP sygn 82 s 1061; za:   (http://www.rodaknet.com/rp_wycislak_28.htm ).

Www.wolyn.org

Dodaj komentarz