Kalendarz pamięci ofiar ukraińskiego ludobójstwa, 6 sierpnia

6 sierpnia

– 1941 roku:

We wsi Stryjówka pow. Zbaraż Wasyl Kruk z OUN zastrzelił Polaka Tadeusza Sokalskiego. Inni podają datę 6 września 1941 r.

– 1943 roku:

W kol. Burki pow. Sarny Ukraińcy zamordowali 3 Polaków.

We wsi Czerniejów pow. Kowel chłopi ukraińscy ze Swinarzyna oraz miejscowi zamordowali 15 Polaków, w tym dwie 6-osobowe rodziny i 3-osobową: matkę z córkami lat 16 i 18.

– 1944 roku:

W miasteczku Baligród pow. Lesko Ukraińcy zamordowali 42 Polaków według wcześniej przygotowanej listy proskrypcyjnej w miejscowej cerkwi. Mord ten w sposób zafałszowany podaje Wikipedia (Żurek…, s. 243 – 247).

W nadleśnictwie Dębica pow. Dębica został zamordowany przez bandę UPA  kierownik spółki drzewnej Ropczyce – Wielopole leśniczy Tadeusz Stachurski  (Edward Orłowski, w: http://www.krosno.lasy.gov.pl/documents/149008/17558056/martyrologium +le%C5%9Bnik%C3%B3w+2013.pdf)

We wsi Horoszczyce pow. Hrubieszów zamordowali 1 Polaka (IPN Lublin, S.120/11/Zi).

We wsi Reihau (Podlesie) pow. Lubaczów zamordowali 30 Polaków, w tym całe rodziny.

– 1945 roku:

W leśnictwie Balnica nadleśnictwo Komańcza pow. Lesko został dotkliwie pobity przez Ukraińców , a następnie zabrany do lasu, skąd nie wrócił, gajowy o nazwisku Łazoryszczak (Ryszard Łazo), jego dom splądrowano i doszczętnie ograbiono (Edward Orłowski…, jw.).

– 1946 roku:

We wsi Łubów pow. Sokal Ukraińcy obrabowali i spalili 2 gospodarstwa polskie oraz zamordowali 2 Polaków.

Www.wolyn.org

Dodaj komentarz