Kalendarz pamięci ofiar ukraińskiego ludobójstwa, 7 sierpnia

7 sierpnia

– 1942 roku:

W miejscowości Aleksandrów pow. Biłgoraj Niemcy z policją ukraińską zamordowali 11 Polaków i 36 Żydów.

 1943 roku:

W miasteczku Aleksandria pow. Równe Ukraińcy zamordowali 1 Polaka.

W kol. Biesiadka pow. Sarny Ukraińcy zamordowali 2 Polaków: 16-letnią dziewczynę oraz uprowadzili mężczyznę, po którym ślad zaginął.

We wsi Rudnia pow. Łuck :„Urodziłem się w miejscowości Balarka, gmina Silno, powiat Łuck, parafia Derażne. Rodzina: było nas dwoje braci – ja, Edward Szpringel (Szpryngiel) , urodziłem się w 1933 r.. /…/  Jakie jest mocne ludzkie serce. Jak nas mieli prowadzić z Rudni do Studzin, na ten zwiazok, to żona tego sołtysa mówi do nas „Jak człowiek długo może się męczyć, nim skona. Dwa tygodnie przed wami złapali Ukraińcy kobietę z synem. Przebili do drzwi w stodole piersiami, z pleców cięli żyw[c]em pasy, potem oderwali, przebili plecami. Jak z przodu zaczęli ciąć, dopiero ta matka z synem skonali”. Ja z bratem i Mamą słuchamy, wiedząc świadomie, że idziemy na okrutną śmierć i serca nasze wytrzymali.” /…/  „Czyta ten sołtys, że nas odstawią do Dużych Studzin (Nazwa w lokalnym polskim brzmieniu. Nazwa prawidłowa Stydyń Wielki, wieś ukraińska w gm. Stydyń, pow. kostopolski.). Tam jest taki punkt. Kogo złapią, to tam mieszkają i ma on nas tam zaprowadzić. Żona tego sołtysa mówi wprost, że tam jest zwiazok, około 15 Ryzunów, tam nikt żywy nie wyjdzie. Mówi, że przed nami złapali nauczycielkę z synem, która uczyła tam dzieci, i też zamordowali w okropny sposób.” (Edward Szprigiel: Bóg nas uratował. W:  http://wolyn.org/index.php/wolyn-wola-o-prawde/842-bog-nas-uratowa.html ).Edward Szpringel (właściwe: Szpryngiel) z matką i bratem uciekli z Huty Stepańskiej 18 lipca, ukrywali się przez 34 dni i około 21 sierpnia zostali złapani przez Ukraińców  koło wsi Balarka pow. Łuck, opisywana zbrodnia miała miejsce dwa tygodnie przed ich złapaniem, czyli około 7 sierpnia 1943 roku.

We wsi Semenów pow. Trembowla: „7.VIII.1943. Semenów pow. Trembowla. Ukraińcy zamordowali Polaka Seretnego. W związku z tym aresztowano następujących Ukr.: dwóch braci Słobodzianów, Burbełe i Krupnyka” (ANN, AK, sygn. 203 /XV/ 9, k. 170 – 174).

– 1944 roku:

We wsi Brusno Nowe pow. Lubaczów Ukraińcy zamordowali 1 Polaka.

We wsi Olsza pow. Buczacz zamordowali 2 Polaków, w tym kobietę

–  1945 roku

We wsi Szczerbanówka pow. Lesko (Bieszczady) Ukraińcy zamordowali 1 Polaka.

–  1947 roku

We wsi Witków pow. Sokal upowcy spalili 45 gospodarstw i zamordowali 2 Polaków.

Www.wolyn.org

Dodaj komentarz