Tylko 1% Ukraińców uważa, że Ukraina powinna przeprosić Polskę za rzeź wołyńską

Trzy czwarte Ukraińców, którzy wiedzą coś o „konflikcie polsko-ukraińskim z lat II wojny światowej” uważa, że „było to wzajemne wyniszczanie”. Dwa razy więcej badanych twierdzi, że to Polacy mordowali Ukraińców, a nie odwrotnie, zaś tylko 1 proc. uważa, że Ukraina powinna przeprosić Polskę za mordy na Polakach. Zdecydowana większość jest zdania, że Polska i Ukrainy powinny przeprosić się wzajemnie i „uhonorować wszystkie ofiary”.

Jak pisaliśmy, Centrum Badań Ruchu Wyzwoleńczego, ukraińska organizacja zajmująca się od lat m.in. promocją OUN-UPA oraz banderyzmu, opublikowała rezultaty sondażu, przeprowadzonego w okresie wrzesień-październik przez Fundację „Inicjatywy Demokratyczne” im. Ilka Kuczeriwa oraz Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii. Wskazują one, że w czasie wojny rosyjsko-ukraińskiej wśród Ukraińców wzrosły pozytywne oceny zbrodniczej UPA i jej głównodowodzącego, zbrodniarza i „kata Polaków” Romana Szuchewycza. Większość badanych uważa, że upowców należy bardziej promować, bo ma to pozytywny wpływ na patriotyczne wychowywanie dzieci i młodzieży, a także mobilizuje do walki z Rosją. Więcej pod poniższym linkiem

https://kresy.pl/wydarzenia/tylko-1-proc-ukraincow-uwaza-ze-ukraina-powinna-przeprosic-polske-za-rzez-wolynska-sondaz/