kalendarz pamięci polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa, 5 marca

– 1943 roku: 

W kol. Antonówka pow. Kostopol Ukraińcy zamordowali 17 Polaków: matkę z 2 córkami lat 13 i 23, matkę z 2-miesięcznym synkiem, 16-letnią dziewczynę, ojca z 2 synami oraz 2 rodziny 4-osobowe. Inni: „Jan Cybulski 1894 – 5.03.1943 zabity przez ukraińskich nacjonalistów. Helena Zarębińska lat 16 zamordowana przez bandę UPA. Chmielewski i.n. oraz dwoje dzieci zostali zamordowani przez bandę UPA. Józef Guziewicz uniknął śmierci, pozostali zabici: żona Aniela l. 47. dzieci: Janina l. 23, Wiktoria l. 13. Czesław Guziewicz uniknął śmierci, pozostali zabici: żona Helena l. 33 oraz 2-miesięczny syn Alfred. Hilary Kotowski i 4 osoby zostały zamordowane przez UPA. Zabłocki i.n. i 4 osoby zostały zamordowane przez UPA. Razem zginęło z rąk ukraińskich rezunów 23 osoby narodowości polskiej”. (http://wolyn.ovh.org/opisy/antonowka-03.html).Oraz: zamordowani zostali: Piotr Hermaszewski, jego żona IN. i dzieci: Antoni i Jan. Jan Cybulski  1894 – 5.03.1943. Jan mieszkał w Ożeninie (pracował jako kolejarz), potem na emeryturze przeniósł się do Antonówki. Zarębińska (Zarembińska?) Helena córka Feliksa i Marii, ur. 1927. Chmielewski NN, jego żona IN. i dwoje dzieci. Guziewicz Aniela, żona Józefa  (uniknął śmierci), lat 47, dzieci: Janina lat 23 i Wiktoria lat 13. Guziewicz Helena, żona Czesława (uniknął śmierci), lat 33, synek Alfred (2. miesięczne niemowlę). Hilary Kotowski i 4 osoby z jego rodziny. Zabłocki NN, i 4 osoby z jego rodziny. (http://wolyn.freehost.pl/miejsca-a/antonowka-03.html).  W/g Siemaszków mord miał miejsce w nocy z 9 na 10 marca 1943 roku i zginęło wówczas 17 Polaków. W/g Siemaszków mord miał miejsce w nocy z 8 na 9 marca 1943 r.

We wsi Buszcza pow. Zdołbunów zamordowany został Jan Szustka, lat 48.

We wsi Muchawka pow. Czortków zamordowany został Tomasz Rekusz.

We wsi Tłuste Miasto pow. Zaleszczyki: „05.03.1943 r. zostali zamordowani: 1. Jasiński i.n. urzędnik pocztowy; 2. Skiba Dominik – nauczyciel w Anielówce” (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie…, jw., tom 7).

5 marca 1943 roku rząd RP odrzucił tezy sowieckie nazywając je „absurdalnymi insynuacjami o polskich planach zaborczych na wschodzie” i przypomniał, że granice sprzed września 1939 roku uznane zostały przez ZSRR w Rydze, w polsko-sowieckim pakcie pokojowym.

– 1944 roku:  

We wsi Borchów pow. Lubaczów Ukraińcy zamordowali 1 Polaka. 

W mieście Lwów zamordowali 1 Polaka i zrabowali jego dokumenty. „5.III.44. Lwów.  Budzyński Feliks, zam. Podlewskiego, zastrzelony na ul Wolność 17” (1944. luty – marzec – Wykazy mordów i napadów na ludność polską sporządzone w RGO we Lwowie na podstawie meldunków przekazanych z terenu. W: B. Ossol. 16722/2, s. 219-253).

We wsi Woroniaki pow. Złoczów został zamordowany przez banderowców Franciszek Wołyniec, lat 20.  

– 1945 roku:

We wsi Dobraczyn pow. Sokal upowcy zamordowali 3 Polaków, w tym o. Stanisława Muchę. „Napadnięty w drodze z Sokala do Krystynopola, gdzie miał udawać się na rekolekcje parafialne (albo gdy wracał z Krystynopola do Sokala) przez członków ludobójczej ukraińskiej organizacji OUN/UPA. W Dobraczynie ostrzelany z broni palnej. Próbował uciec w kierunku Boraczyna. W pogoń za nim ruszyło kilku oprawców z ludobójczej OUN/UPA na koniach. Prawd. torturowany (przy użyciu piły), ciała nie odnaleziono – prawd. wrzucono je do stawu. Wraz z nim zginęło dwóch innych Polaków.” (http://www.swzygmunt.knc.pl/MARTYROLOGIUM/POLISHRELIGIOUS/vPOLISH/HTMs/POLISHRELIGIOUSmartyr1854.htm ). Inni: Krystynopol. Jan Adamko 32 lata, ppor. AK zamordowany w rejonie Dobrayczyna, razem z Karolem Gudzem żołnierzem AK i zakonnikiem O. Stanisławem Muchą przez ludobójców OUN-UPA.

We wsi Krystynopol pow. Sokal zamordowali 3 Polaków.

– 1946 roku:  

We wsi Oleszyce Stare pow. Lubaczów Ukraińcy spalili 27 domów, 7 stodół i 5 stajni oraz żywcem spalili 5 Polaków, w tym 3 kobiety.

We wsi Szczawne pow. Sanok zamordowali 5 Polaków: 2 kolejarzy i 3 milicjantów oraz spalili 134 zagrody.

We wsi Ustrzyki Górne pow. Lesko w potyczce z bandą UPA poległ kpr. Pomian, ur. 1924 r., z 36 pp 8 DP. 

– 1947 roku:  

W miasteczku Bircza pow. Przemyśl na cmentarzu ma grób żołnierz WP Bojanowski Zbigniew ur. 1926 r., który zginął z rąk ukraińskich

– 1948 roku:  

We wsi Huta Brzuska pow. Przemyśl został uprowadzony przez bandę UPA w czasie wykonywania obowiązków służbowych i zamordowany w Kupnie gajowy Wawrzyniec Winiarski, zwłoki wrzucono do Sanu. Inni: 5 marca 1948 r. pododdział UPA w sile około 15 osób uprowadził a następnie zabił gajowego gromady Kupna Wawrzyńca Winiarskiego była związana z namierzeniem przez niego bunkrów lub miejsc ukrywania się Ukraińców . Jego zwłoki wrzucono w rejonie Bachowa do Sanu. W skład oddziału UPA, który dokonał mordu wchodzili m.in.: Włodzimierz Mroczko „Sum”, Mikołaj Fenyk „Wistun”, Stefan Bryliński „Bereza”, Jan Fok „Karpo”, Grzegorz Chomiak „Świerk”, Michał Hawrysio „Sokół”, Mieczysław Zdybel „Bujnyj”, Włodzimierz Nastarowski „Szaryj”, Jan Pawlow „Stepowyj”, Michał Nastarowski „W”, Michał Stefan Osznyko „Czajka” i Bogdan Bryliński „Ostryj”.W innych meldunkach wydarzenie to jest datowane na 7 marca 1948 r. Czasami błędnie datuje się także to morderstwo na luty 1948 r., a miejsce śmierci na Kupną. (AIPN-04/231. Raport dekadowy PUBP za 20.03.1948 – 31.03.1948 r., k. 219. Za: Andrzej Zapałowski: DZIAŁANIA OUN I UPA NA TERENIE POGÓRZA PRZEMYSKIEGO OD ZAKOŃCZENIA OPERACJI „WISŁA” DO KOŃCA 1948 ROKU; w: Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich. Seria – tom 10. Kędzierzyn-Koźle 2018). „Winiarski Wawrzyniec ur. 1896 r. gajowy NP Krasiczyn Huta Brzuska (Gmina Prałkowice) Powiat Przemyśl 5 III 1948 (7 III 1948 ?) Syn Michała, pochodził z Goleszyc na Kresach Wschodnich, gajowy lasów gromady Kupna, a od 01.04.1945 r. gajowy w N-ctwie Krasiczyn, mieszkał z rodziną na zamku w Krasiczynie, w czasie wykonywania obowiązków służbowych obchodu lasu natknął się na bunkier zajmowany przez grupę łącznikową OUN, został uprowadzony i zamordowany w Kupnie, zwłoki w rejonie Bachowa wrzucono do Sanu.”  (https://www.krosno.lasy.gov.pl/documents/149008/33416974/Cz.+III+Martyrologium+)