kalendarz pamięci polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa, 9 marca

– 1943 roku:  

W miasteczku Bereźce pow. Krzemieniec Ukraińcy spalili 2 Polki.

We wsi Nagórzany pow. Czortków zamordowali 2 Polaków, w tym 18-letniego Kazimierza Kosteckiego Ukrainiec zamknął w cysternie po benzynie, gdzie chłopiec udusił się.

We wsi Ropienka pow. Lesko zamordowali Polaka Kazimierza Retingera i Ukraińca Teodora Sałosza.

W miejscowości Tuligłowy pow. Jarosław Ukrainiec, syn popa Jarki z Boratyna, służący potem w SS „Galizien”, w kancelarii parafialnej zastrzelił proboszcza parafii ks. Władysława Selwę. 

– 1944 roku: 

We wsi Czernica pow. Brody „na łące za wsią Ukraińcy zamordowali 26 następujących mieszkańców: Bączek Piotr, Boj Stanisław, Boj Antonina, Chudzik Katarzyna, jej córki: Janina i Stanisława, Jezierska Magda l. 27, Jezierska Maria l. 61, Kochański Piotr, Krasicki Tadeusz l. 14, Krzyśków Maria l. 74, Kwasiuk Jan, Łemkowski Iwan (Ukrainiec), Masłowski Bolesław, Masłowski Feliks, Masłowski Józef, Masłowska N., Moliński Julian l. 17, Molińska Józefa l. 14, Molińska Anna l. 50, Piątek Józef l. 42, Szarzyńska N., lzak Franciszek, Wróblewski Zbigniew l. 6, Wróblewska N.” (Kubów…, jw.).

We wsi Dołhe pow. Trembowla Ukraińcy zamordowali 10 Polaków.

We wsi Grabowiec pow. Trembowla zamordowali 3 Polaków. 

We Lwowie: „Dnia 08 lub 09.03.44 r. policjant ukraiński zastrzelił mężczyznę NN.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie…, jw.;  Seria – tom 8).

We wsi Petlikowce pow. Buczacz zostali uprowadzeni i zaginęli bez wieści 3 Polacy: Dumanowski Jan “Biały” l. 39, Macyszyn Marcin l. 31, Muszyński Stanisław l. 26, żołnierze AK.

W kol. Prehoryłe pow. Hrubieszów „09.03.1944 oddziały policji ukraińskiej i SS-Galizien wspierane pododdziałami USN z Szychowic, Prehoryłego i Kryłowa ponownie napadły na kolonię Prehoryłe; podpalono pozostałe jeszcze domostwa Polaków i zamordowano część ludności.” (Czesław Buczkowski: SAHRYŃ w latach 1942-1944; w:  http://kresy.info.pl/component/content/a….atach-1942-1944; 25 września 2011). W ciągu dwóch dni 8 i 9 marca zamordowali we wsi 56 Polaków, natomiast łącznie od kwietnia 1943 roku zamordowali tutaj około 200 Polaków.

We wsi Rozworzany pow. Przemyślany zamordowana została Polka NN, jej ciało wrzucono do rzeki. (Józef Wyspiański: Skutki napadów ukraińskich nacjonalistów w powiecie Przemyślanyw: Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich, tom 10, Kędzierzyn-Koźle 2018).

W osadzie Żytyń pow. Równe Ukraińcy zamordowali Józefa Czubę, lat 36.

– 1945 roku: 

We wsi Czerniatyń pow. Horodenka Ukraińcy obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali 10 Polaków, w tym kierowniczkę szkoły o nazwisku Krupa, której zwłoki zbezcześcili. „Nie podjąłem szczegółowych opisów zbrodni dokonywanych w tamtych czasach na polskiej ludności w Horodence i na wioskach  należących do tej parafii łacińskiej przez Ukraińców których byłem świadkiem, uczestnicząc w pogrzebach pomordowanych Polaków w Jasienowie Polnym 24.II.1943 r., w Głuszkowie wiosną 1943 r., w Potoczyskach jesienią 1943 r., w Dżurkowie w marcu 1944 r., w Kamionkach Wielkich 30.X.1944 r., w Czerniatynie 9.III.1945 r.” (Ks. Stanisław Turkowski: Kultura i oświata w Horodence 1942 – 1945; w: „Gdzie szum Prutu…” nr 1 /31/ z 2001 roku )

We wsi Dołhe pow. Trembowla Ukraińcy zamordowali 10 Polaków 

We wsi Machnów pow. Rawa Ruska Ukraińcy zamordowali 5 Polaków oraz 32 Ukraińców za zarejestrowanie się na wyjazd na Ukrainę. 

– 1947 roku:

We wsi Dębowiec pow. Włodawa: „09.03.1947 r. został zam. przez UPA Ochal Jan, wójt.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie…, jw.;  Seria – tom 8).