kalendarz pamięci polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa, 11 marca

– 1943 roku: 

We wsi Litogoszcze /Litohoszcz/ pow. Kowel: „11 marca 1943 r. – w ukraińskiej wsi Litogoszcz (Wołyń) Ukraińcy zamordowali polskiego nauczyciela, którego wcześniej uprowadzili. Oprócz tego Polaka zamordowali także kilka rodzin ukraińskich, które się sprzeciwiały masakrze.” (Zob. Terles, Ethnic Cleansing, s. 16-17. W: http://www.wolaniecom.parafia.info.pl/?p=main&what=118 ).

W kol. Marcelówka pow. Kostopol Ukraińcy zamordowali kilkunastu Polaków. „11 marca doszło do kolejnych tragedii wśród ludności polskiej i rzymskokatolickiej tej parafii. W tym dniu z rąk ukraińskich oprawców zginęli: Fryderyk Kuriata (l. 32), s. Juliana, który pozostawił żonę Bronisławę i córki: Stanisławę i Jadwigę. Najprawdopodobniej zabito (chodzi o przyczynę zejścia) Janinę Kuriatę (l. 34), c. Antoniego, żonę Tomasza. Osierociła małoletnich synów Aleksandra i Władysława oraz córkę Irenę; z rąk Ukraińców zamordowany też został Jan Zarczyński (l. 33) – wszyscy z Marcelówki”. (Dr hab. Andrzej Wawryniuk: Służyli Bogu, ludziom i ojczyźnie. Rzecz o duchowieństwie katolickim na Wołyniu w godzinie próby. W: https://kresy.pl/kresopedia/sluzyli-bogu-ludziom-i-ojczyznie-rzecz-o-duchowienstwie-katolickim-na-wolyniu-w-godzinie-proby/ ; 22 marca 2019 ).

We wsi Niemowicze pow. Sarny zamordowali małżeństwo: Franciszka Ganowskiego i jego żonę Teofilę. 

– 1944 roku:   

We wsi Doroszów Wielki pow. Żółkiew Ukraińcy zamordowali 1 Polaka. „Dnia 11 marca w Doroszowie Wielkim ad Kulików [Żółkiew] zamordowany został Michał Banach, lat 38” (1943 sierpień – 1944 kwiecień – Meldunki i raporty z PolKO Lwów-powiat przesłane do Delegata RGO we Lwowie dotyczące napadów i mordów dokonanych na ludności polskiej powiatu lwowskiego. W:  B. Ossol. 16722/1, s. 45, 51, 55-63, 67-69).

W miasteczku Halicz pow. Stanisławów zamordowali 4-osobową rodzinę polską. „Marzec 1944 Halicz Zabici: Jaroszewska (około 50 lat), jej córka i syn (około 28 lat); Stebniowski (około 22 lat); Kuszpa (lat 25).” (1944, 17 lipca – Pismo PolKO w Stanisławowie do Dyrektora RGO w Krakowie zawierające imienny spis osób uprowadzonych i zamordowanych od początku napadów, od września 1943 do 15 lipca 1944. W: B. Ossol. 16721/1, s. 349-373). Oraz: zamordowana 4-osobowa rodzina Jaryczewskich (Siekierka…, s. 486, stanisławowskie)

We wsi Hanaczów pow. Przemyślany zamordowali 2 Polaków ocalałych z lutowej rzezi.

We wsi Iwanówka pow. Skałat Ukraińcy obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali 30 Polaków; inni: 55 Polaków  („Skałat – czasu pokoju i wojny”. Wspomnień  księga druga. Warszawa 2003).

We wsi Jezierzany pow. Rohatyn: „11.03.44 r. zostali zamordowani: 1-2. Bihun Mieczysława; Drobina i.n.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie…, jw.;  Seria – tom 8).

We wsi Jezierzany pow. Tłumacz uprowadzili 2 Polaków, którzy zaginęli.

We wsi Kosmów pow. Tomaszów Lubelski Ukraińcy zamordowali nie ustaloną liczbę Polaków (Motyka…, s. 183; Tak było…).

We wsi Lipica Dolna  pow. Rohatyn: „11.03.44  r. został zamordowany Nawrolski Piotr l. 58.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie…, jw.;  Seria – tom 8).

W mieście Lwów został zastrzelony przez policjantów ukraińskich pod oknem narzeczonej Jerzy Sucharda, ur. w 1920 r., syn profesora Politechniki Lwowskiej, którzy także zrabowali jego dokumenty. Oraz: „11.03.44 r. został zamordowany Milczewski i.n., inżynier.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie…, jw.;  Seria – tom 8).

W miejscowości Podkamień pow. Brody: „Po zaciekłej obronie bandy dokonały masowego mordu zabijając 30 dominikanów oraz 500 osób świeckich. W pobliskiej wiosce Palikrowy zamordowano 800 Polaków” (Sowa…, s. 238; za: „Biuletyn Informacyjny” nr 17 z 27 IV 1944 r.). 

W kol. Romanów pow. Tłumacz Ukraińcy z oddziału UNS z kol. Dohorodyszczne zamordowali kilkudziesięciu Polaków; imiennie znane są zamordowane 2 kobiety.

We wsi Romanów pow. Tomaszów Lubelski Ukraińcy zamordowali nie ustaloną liczbę Polaków (Motyka…, s. 183; Tak było…).

We wsi Uniów pow. Przemyślany: „11 marca 1944 r. kilkunastoosobowa bandą UPA otoczyła w Uniowie dom niejakiego Steciuka .Steciuk zastrzelił dwóch napastników a gdy wyłamano drzwi, schronił się z siostrą na strych. Dom był murowany, kryty blachą .Ukraińcy nanieśli słomy do wnętrza i podpalili, oboje Polacy spłonęli żywcem” (http://piotrp50.blog.onet.pl/2007/10/13/zbrodnie/).   

– 1945 roku:  

We wsi Machnówek pow. Tomaszów Lubelski Ukraińcy zamordowali 6 Polaków, w tym 2 kobiety.   

– 1946 roku:

Na terenie powiatu Jarosław w lesie w zasadzce sotni „Kruka” zginęło 12 żołnierzy z 28 pp 9 DP; imienny wykaz zabitych znajduje się w książce Sz. Siekierki i innych, na s. 285,  lwowskie. 

W miasteczku Radymno pow. Jarosław w walce z bandą UPA poległo 10 żołnierzy WP. Ich wykaz imienny znajduje się w książce Sz. Siekierki i innych, na s. 250, lwowskie.