kalendarz pamięci polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa, 14 marca

– 1940 roku:

W miejscowości Aleksandrów pow. Biłgoraj Niemcy z udziałem policji ukraińskiej uprowadzili 3 Polaków, którzy zaginęli bez wieści. 

– 1943 roku: 

We wsi Przewrotne pow. Rzeszów policja ukraińska z udziałem żandarmów niemieckich wymordowała 33 Polaków.  

– 1944 roku: 

We wsi Metlin (lub Metelin) pow. Hrubieszów Ukraińcy z UNS „przy pomocy wieśniaków”  zamordowali 10 Polaków (G. Motyka…, s. 183; Tak było…).

We wsi Tłusteńkie pow. Kopyczyńce Ukraińcy zamordowali 1 Polaka  NN powracającego z pogrzebu Stanisława Kulczyckiego zamordowanego dzień wcześniej.

We wsi Wasylów Wielki pow. Rawa Ruska Ukraińcy zastrzelili 6 Polaków: po trzy osoby z zamieszkałych obok siebie rodzin Guniowskich i Surowców.

– 1945 roku: 

We wsi Kniażyce pow. Przemyśl: „14 marca 1945 r. w Kniażycach bojówka OUN zamordowała Piotra Towarnickiego. (Andrzej Zapałowski: Granica w ogniu. Warszawa 2016, s.159). Piotr Towarnicki, zam. w Kniażycach. Wyprowadzony z domu 14 III 1945 r. ok. godz. 20:30 przez członków bojówki OUN, aby wskazał drogę do sołtysa. Grupa w sumie liczyła 14 osób, byli ubrani w radzieckie mundury. W pobliżu domu został pobity. Miał wybite zęby i urazy na twarzy. Powieszono go 14 III 1945 r. w Kniażycach.” ( AIPN-Rz-70/106.).

We wsi Krystynopol pow. Sokal Ukraińcy zamordowali 4 Polaków, w tym małżeństwo i 17-letniego chłopca.

We wsi Małkowice pow. Przemyśl miejscowi Ukraińcy zamordowali 22-letniego Bronisława Grzecha.

We wsi Stare Sioło pow. Lubaczów w zasadzce UPA zginęło 34 żołnierzy WOP z Lubaczowa.

– 1946 roku:

We wsi Stare Sioło pow. Lubaczów w zasadzce UPA zginęło 16 żołnierzy WP.  Oraz: We wsi Stare Sioło 14 marca 1946 r. na drodze z Lubaczowa do Jarosławia zabili w zasadzce żołnierzy z komendy WOP w Lubaczowie : kpr. Ryszarda Abramowicza s. Józefa lat 21, szer. Tadeusza Bałoniaka s. Józefa lat 22, szer. Tadeusza Baniaka s. Stanisława lat 23, por. Jana Bartoszewskiego s. Stanisława lat 26, kpr. Tadeusza Dłużeja s. Józefa lat 22, szer. Edmunda Jankowskiego s. Władysława lat 22, ppor. Franciszka Kędziora s. Jana lat 34, szer. Jana Kuchtę s. Andrzeja lat 22, szer. Mariana Kuciapę s. Franciszka lat 22, kpr. Kazimierza Michniewskiego, kpr. Józefa Minkiewicza s. Piotra lat 22, szer. Stanisława Ożoga s. Andrzeja lat 26, szer. Jana Półtoraka s. Wincentego lat 23, kpr. Aleksandra Prokosa lat 24, szer. Bronisława Soteckiego s. Józefa lat 23, kpr. Stanisława Szlęka s Ignacego lat 21, szer. Jana Truchana s. Michała lat 24, mjr. Jakuba Tumanowa s. Aleksandra, kpr. Franciszka Wawrzyniaka s. Jana lat 23, kpr. Henryka Woźniaka s. Stanisława lat 22. Oraz: w Starym Siole w drugiej połowie marca 1946 r. na drodze z Lubaczowa do Jarosławia zabili w zasadzce 15 nieznanych żołnierzy WP, w tym kilku oficerów. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.).

We wsi Wulka Zapałowska pow. Jarosław w zasadzce UPA poległo 19 żołnierzy WOP, w tym trzech oficerów. 

We wsi Ustrzyki Górne pow. Lesko w potyczce z bandą UPA poległo 2 żołnierzy WOP. W połowie marca, wobec zagrożenia ze strony UPA, braku żywności i amunicji, przeciętego połączenia telefonicznego, załoga strażnicy przeniosła się do Wetliny.

– 1947 roku:

We wsi Komańcza pow. Sanok Ukraińcy uprowadzili i zamordowali 19-letniego Polaka oraz poranili jego siostrę, która zdołała uciec.