kalendarz pamięci polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa, 21 kwietnia

– 1943 roku:

We wsi Hawczyce pow. Łuck miejscowi młodzi Ukraińcy zamordowali 7 Polaków: rodzinę 5-osobową z 3 dzieci oraz 2 braci.

W kol. Majdan Komorowski pow. Łuck Ukraińcy udusili dwie 20-letnie Polki: Zofię Kułakowską i Ewelinę Florkiewicz.

We wsi Sielec pow. Włodzimierz Wołyński zamordowali małżeństwo Szczurowskich z 9-letnim synem. 

– 1944 roku:  

We wsi Brusno Nowe pow. Lubaczów Ukraińcy zamordowali 37-letnią Ewę Maciąg ze wsi Narol.

We wsi Dąbrowa pow. Przemyślany: „21.04.1944 r. zabito 2 Polaków NN”. (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie…, jw., tom 7). 

We wsi Łopuszna pow. Przemyślany: „Dn. 21 IV zamordowali 2 osoby w Łopusznej”. („Wiadomości z Ziem Wschodnich” nr 6; w: IPN Kr. 075/9, t. 1, k. 223–224, 232–233; za: Polska i Ukraina w latach trzydziestych–czterdziestych XX wieku. Tom 4. Część druga. Warszawa – Kijów 2005).

We wsi Moosberg pow. Jaworów w kolejnym napadzie spalili 10 gospodarstw polskich i zamordowali 20 Polaków. „Dnia 21 bm. napadła banda ukraińska na wieś niemiecką Mosberg [Jaworów] i spaliła około 10 domów zamieszkałych przez ludność polską. Liczba ofiar nieznana. Niemieckim mieszkańcom tej wsi żadnej szkody nie uczyniono. Dnia 21 bm. ludność polska zamieszkała w Mużyłowicach, Antoniówce obok Mosbergu pod wpływem gróźb bezpośrednich sąsiadów narodowości ukraińskiej zbiegła gromadnie do pobliskiej gromady Rydatycze i przygotowuje się do wyjazdu za San”. (1944, 26 kwietnia – Pismo PolKO Lwów-powiat do Delegata RGO we Lwowie dotyczące akcji terrorystycznych band ukraińskich skierowanych przeciw ludności polskiej. W: B. Ossol. 16721/1, s. 255).

We wsi Narol pow. Lubaczów Ukraińcy zamordowali 3 Polaków, w tym 18-letniego partyzanta AK Edmunda Koczana ps. „Łoza”.

We wsi Olesiów pow. Stanisławów spalili większość gospodarstw i zamordowali co najmniej 12 Polaków.

We wsi Pawełcze pow. Stanisławów obrabowali gospodarstwa i zamordowali 18 Polaków.  

We wsi Pawłokoma pow. Brzozów policjanci ukraińscy z Jawornika Ruskiego aresztowali 2 Polaków, po których ślad zaginął

– 1945 roku: 

We wsi Horyniec pow. Lubaczów zamordowali milicjanta Stanisława Krzycha lat 43. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.).

We wsi Iwaczów  Dolny pow. Tarnopol zamordowali 3 Polaków, w tym kobietę – podczas prac polowych.

We wsi Wólka Horyniecka pow. Lubaczów zamordowali Stanisława Rabusia lat 57.

– 1946 roku (Wielkanoc):  

Na stacji kolejowej Uhnów pow. Tomaszów Lubelski Ukraińcy spalili zabudowania stacji i zabili 2 żołnierzy WP. O godz. 22.45, sotnia “Szuma” uderzyła na stację kolejową Uhnów, gdzie przebywało ok. 200 rodzin ukraińskich w oczekiwaniu na wyjazd do ZSRS. Stację ochraniało 50 żołnierzy z 7 pp 3 DP.  W wyniku akcji zginęło dwóch żołnierzy, a trzech zostało rannych. Ukraińcy spalili stację kolejową, 23 wagony puste, sześć wagonów cukru. Spośród ludności cywilnej zginęły dwie osoby. 120 przesiedleńców uciekło. ( Motyka…, s. 343, Tak było…). Patrz też: 24 kwietnia 1946 roku.