kalendarz pamięci polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa, 26 kwietnia

– 1943 roku (Poniedziałek Wielkanocny):

W kol. Pokosy pow. Równe Ukraińcy w dzień przyszli złożyć życzenia kowalowi Stanisławowi Potapskiemu, który mieszkał w kuźni po spaleniu jego domu podczas niemieckiej pacyfikacji, a następnie w nocy przyszli z siekierami. Najpierw odrąbali ręce broniącemu się 20-letniemu synowi kowala, który stał na warcie, potem porąbali na kawałki całą rodzinę: Stanisława Potapskiego, jego żonę Marię z Sienkiewiczów, ich 20-letniego syna Władysława, dzieci Sienkiewiczów: 17-letnią Leokadię i 15-letniego Feliksa, oraz dzieci małżeństwa Barańskich z kolonii Olchówka: 16-letnią Janinę i 10-letnią Kazimierę. Ponadto zarąbali dwie dziewczyny Czeszki, koleżanki Leokadii, które nocowały u rodziny kowala. Zbrodni dokonali Ukraińcy z sąsiedniej wsi Nowosiółki. (Siemaszko…, s. 679)

We wsi Zahorce pow. Krzemieniec upowcy wymordowali 10 polskich rodzin.

– 1944 roku: 

W mieście Bohorodczany pow. Stanisławów Ukraińcy uprowadzili 3 Polaków: matkę z synem i jego żoną, po których ślad zaginął.

W mieście Bolechów pow. Dolina uprowadzili i zamordowali 4 Polaków.

We wsi Gawliki pow. Kamionka Strumiłowa razem z przysiółkami: Brzezina, Ptaszniki, Kuźnia Polska i Zapotok zamordowali 33 Polaków (“Na Rubieży” nr 58/2002).

We wsi Gliniany pow. Przemyślany: „26 IV wymordowali Ukraińcy w Glinianach pow. Przemyślany 40 mężczyzn Polaków wraz z miejscowym proboszczem polskim.” („Wiadomości z Ziem Wschodnich” nr 6; w: IPN Kr. 075/9, t. 1, k. 223–224, 232–233; za: Polska i Ukraina w latach trzydziestych–czterdziestych XX wieku. Tom 4. Część druga. Warszawa – Kijów 2005).

We wsi Korzelice pow. Przemyślany zostali zamordowani przez Ukraińców: „Fedyniak Eugenia, 26.04.1944, lat 34. Fedyniak Danuta, 26.04.1944, lat bd, córka Eugenii. Fedyniak Zofia, 26.04.1944, lat bd, córka Eugenii.” (Józef Wyspiański: Skutki napadów ukraińskich nacjonalistów w powiecie Przemyślanyw: Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich, tom 10, Kędzierzyn-Koźle 2018)

We wsi Krowica Hołodowska pow. Lubaczów spalili wszystkie zabudowania i zamordowali 9 Polaków.

We wsi Niedzieliska pow. Przemyślany zamordowany został Mądrzycki Bronisław, lat 8.   

We wsi Pawłów pow. Chełm Ukraińcy z Niemcami zabili 15 Polaków a 80 poranili.

W kol. Staszic pow. Hrubieszów Ukraińcy zamordowali Pawła Zająca, byłego wójta gminy Uchanie.

– 1945 roku:

We wsi Łodzianka Górna koło Rybotycz pow. Dobromil upowcy uprowadzili Rozalię Jandę, która zaginęła bez wieści.

– 1946 roku: 

We wsi Ropienka pow. Lesko został zastrzelony przez Ukraińców Polak Teodor Kociuba.

We wsi Smolnik pow. Lesko 26 kwietnia 1946 roku „sotnia „Didyka” zaatakowała oddział WP wysiedlający wieś Smolnik. Ukraińcy zostali odparci, ale w meldunku atak uznali za sukces, podając, że zabili 25 żołnierzy WP”. Polski dokument podaje, że w rzeczywistości zostało rannych kilkunastu żołnierzy, natomiast zginęło 10 Ukraińców. Wynika stąd, że w  Smolniku upowcy zabili 25 osób cywilnej ludności cywilnej.