kalendarz pamięci polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa, 2 maja

2 maja

– 1943 roku:

W miasteczku Berezne pow. Kostopol zmarł 72-letni Gracjan Urbanowicz poparzony podczas rzezi we wsi Lipniki, gdy został wrzucony żywcem do płonącego domu.

W kol. Jurydyka /Pokuta/ pow. Łuck Ukraińcy zamordowali 63-letniego Franciszka Oronia. 

We wsi Słobódka Strusowska pow. Trembowla: „Stanisław Skonecki – słuch. prawa l. 24 zamordowany 2.V.43 w Słobodce Strusowskiej koło Trembowli” (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 9, k. 170 – 174).

W kol. Smolarnia pow. Włodzimierz Wołyński Ukraińcy zamordowali 49-letniego Józefa Łuszczaka.  

We Włodzimierzu Wołyńskim upowcy lub policjanci ukraińscy zamordowali 2 Polaków, lat 21 i 33. 

W kol. Wygoda pow. Dubno Ukraińcy zamordowali 3 Polaków, w tym zmasakrowali matkę i jej 15-letniego syna. 

   2 maja w Ławrze Poczajowskiej na Wołyniu odbyła się narada przywódców OUN i UPA, na której zapadła decyzja o rzezi Polaków w gminie Szumsk pow. Krzemieniec (m.in. o likwidacji wsi Kąty).

– 1944 roku:

We wsi Brusno Nowe pow. Lubaczów Ukraińcy zamordowali 68-letniego Jana Motykę.

We wsi Burgau – Karolówka pow. Lubaczów miał miejsce drugi napad  Ukraińców, włącznie z pierwszym z 30 kwietnia  zamordowali 27 Polaków.

We wsi Chotylub pow. Lubaczów Ukraińcy zamordowali 6 Polaków.

We wsi Cieszanów pow. Lubaczów zamordowali Tomasza Gierasa.

We wsi Hanaczów pow. Przemyślany zamordowani zostali: Szczerba, lat 75, zamordowany toporem; Wojtowicz Mikołaj, lat 18; Gaweł Adam, lat 18. (Józef Wyspiański: Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin 2009, s. 216 – 219).

We wsi Lubliniec Stary pow. Lubaczów Ukraińcy z SKW zamordowali w bestialski sposób na drodze uciekające 3 rodziny polskie liczące 18 osób i zrabowali ich dobytek, furmanki i konie.

We wsi Łukawica pow. Lubaczów Ukraińcy zamordowali 2 Polaków.

– 1945 roku: 

We wsi Burakówka pow. Zaleszczyki Ukraińcy wymordowali 8 Polek, żon Ukraińców. Jeden z mężów Polki, Ukrainiec, wystąpił w obronie żony, prosił aby zabito jego zamiast żony i też został zabity (Komański…, s. 1158).   

We wsi Kołajce pow. Rawa Ruska Ukrainiec Iwan Szwed zamordował 2 Polaków: ojca z 13-letnim  synem.

We wsi Kupna pow. Przemyśl Ukraińcy zamordowali Teodora Półkowskiego, lat 24.

– 1946 roku:

W okolicy wsi Huczwice pow. Lesko: „2 maja 1946 r. sotnia „Chrina” zaatakowała pododdział 18 pp, zdobywając działo kalibru 76 mm i rozpraszając siły polskie. W meldunku ukraińskim straty polskie oceniono na 37 zabitych”. Strona polska podała, że upowcy dobili 2 rannych żołnierzy. Wynika stąd, że Ukraińcy z sotni „Chrina” zabili 35 osób cywilnej ludności polskiej. (Żurek…, s. 192) 

– 1947 roku:

We wsi Kopysno pow. Przemyśl: „2 maja 1947 r. w wyniku ran odniesionych w Kopysnie podczas walk z UPA, zmarł w szpitalu ppor. Stanisław Włodarczyk , s. Piotra (28 pp).” (http://kopysno.pl/historia.html ).