kalendarz pamięci polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa, 5 maja

– 1942 roku:

We wsi Narajów pow. Brzeżany: „Marceli Świdziński, mąż Anny Szynklarz, lat 52, 5 maja 1942 roku Ab aggressoribus domi vulneratus et in nosocomio mortuus in Brzeżany (postrzelony przez napastników w domu, zmarł w szpitalu w Brzeżanach).” (1939-1945. Księgi metrykalne jako dowody zbrodni. Strona 68. W:  http://archiwumkresowe.pl/narajow-1939-1945-ksiegi-metrykalne-jako-dowody-zbrodni/ ).

– 1943 roku: 

Białopole pow,. Chełm: miejscowi policjanci ukraińscy pozostający w służbie hitlerowskiej zastrzelili kobietę podejrzaną o współpracą z partyzantami. 

W miasteczku Kołki pow. Łuck Ukrainiec zastrzelił 20-letniego Władysława Kraśnickiego.

W kol. Sporny Kąt pow. Zdołbunów Ukraińcy zamordowali 25-letniego Jana Łozińskiego uprowadzonego z sąsiedniej wsi Zielony Dąb.

We wsi Szkrobotówka pow. Krzemieniec Ukraińcy wymordowali 14 rodzin polskich liczących co najmniej 70 osób, które nie opuściły swoich domostw, ponieważ bezpieczeństwo gwarantowali im ich sąsiedzi, Ukraińcy.

We wsi Zawale pow. Dubno Ukraińcy zamordowali 8 Polaków, w tym 6-osobową rodzinę Stankiewiczów; rodziców i 4 dzieci.

– 1944 roku:

W miasteczku Cieszanów pow. Lubaczów Ukraińcy zamordowali 8 Polaków.

We wsi Czerniów pow. Rohatyn Ukraińcy zamordowali 3 Polaków: kobietę oraz ojca z córką. 

We wsi Dzieduszyce Wielkie oraz wsi Zaderewacz pow. Stryj: „Dnia 5 V 44 powiatowa bojówka druha Pidkowy zlikwidowała 9 Polaków, a mianowicie: w Dzieduszycach Wiel[kich] – 7, w Zaderewaczu – 2. Robota czysta.”. (Informacja ukraińskiego podziemia z 14 czerwca 1944 r. dotycząca antypolskich akcji w rejonie Stryja; w: Polska i Ukraina w latach trzydziestych–czterdziestych XX wieku. Tom 4. Część druga. Warszawa – Kijów 2005; za: PA SBU, F. 13, spr. 376, t. 34, k. 269). Siekierka, Komański i Różański tych zbrodni nie wymieniają.

We wsi Krukowiec pow. Sambor: „05.05.44 r. zamordowano ojca i syna Zazulaków.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie…, jw.;  Seria – tom 8).

We wsi Łukawica pow. Lubaczów zamordowali Kazimierza Ciećkię ur. 1901 r., (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa).  

We wsi Olszanik pow. Sambor: 05.05.1944 r. została zam. kobieta l. 70 NN.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie…, jw.;  Seria – tom 8).

We wsi Strutyn Wyżny pow. Dolina: „05.05.44 r. zostali zamordowani: Krupicki Fryderyk; Krupicki Władysław; Krupnicki Michał; Głoniewski i.n.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie…, jw.;  Seria – tom 8).

We wsi Tuczna pow. Przemyślany: 05.05.1944 zostali zam. Mazur Anna l. 65; Mazur Stefania l. 21.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie…, jw.;  Seria – tom 8).

We wsi Turkocin pow. Przemyślany: „Około 05.05.1944 r. został zam. młody mężczyzna NN”. (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie…, jw., tom 7).

– 1945 roku: 

We wsi i kolonii Horodno pow. Kamień Koszyrski: „Napad bandy UPA nastąpił 5 maja 1945 r. Zostały zam. przez UPA następujące osoby: 1-2. córka WŁADYSŁAWY CZOPIK l. 5 oraz matka WŁADYSŁAWY i.n. l. 65 3. DIABEŁEK z d. Leśniak l. 59. 4. DIABEŁEK z d. Szlag i.n., l. 33 żona Władysława 5. GĄSIOR Tomasz l. 35 6-8. LEŚNIAK Franciszek l. 36, jego żona Karolina l. 35 i córka Liliana l.12.”  (prof. zw. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Straty ludności polskiej w byłym województwie poleskim na skutek ludobójstwa popełnionego przez Ukraińców w latach 1939-1947, dane wstępne. W: Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich; Kędzierzyn-Koźle 2017, tom 9).

W miasteczku Lubaczów woj. rzeszowskie Ukraińcy zamordowali Edwarda Ruba.

We wsi Ruda Różaniecka pow. Lubaczów został zamordowany przez bandę UPA  Zygarlicki Ludwik ur. 1909 r. drzewiarz. ( https://www.krosno.lasy.gov.pl/documents/149008/33416974/Cz.+III+Martyrologium+le%C5%9Bnik%C3%B3w+Podkarpacia+1938-49.pdf/).

– 1946 roku:

We wsi Mołodycz pow. Jarosław zostali zamordowani przez UPA Jan Dudek i Piotr Dudek, milicjanci.

– 1947 roku:

Na cmentarzu w mieście Jarosław ma grób żołnierz WP Majerowicz Edward ur. 1925, który zginął z rąk UPA w obronie ludności polskiej.

Na cmentarzu w Przemyślu ma grób Włodarczyk Stanisław ur. 1922 , który zginął z rąk UPA.