Kalendarz pamięci polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa, 7 maja

– 1943 roku: 

We wsi Smyków pow. Dubno Ukraińcy zamordowali 7 Polaków.

– 1944 roku:

We wsi Fraga pow. Rohatyn: „Fraga obok Rohatyna 7 maja urządzono napad zbrojny. Zabito 49 Polaków, klasztor OO. Bernardynów spalono.” (1944, 3 lipca – Pismo PolKO w Stryju do RGO w Krakowie zawierające wykaz napadów na ludność polską w powiecie Stryj, Żydaczów i Rohatyn od maja do czerwca 1944 roku. W: B. Ossol. 16721/2, s. 33-34).

W okolicach wsi Kalwaria pow. Przemyśl: 7 maja 1944 r., w 6 miejscowościach w rejonie Kalwarii miało zaginąć 18 Polaków.” (Andrzej Zapałowski: Granica w ogniu. Warszawa 2016, s. 209).

We wsi Kowalówka pow. Lubaczów 7 maja 1944 r. zamordowali 27 lub 44 nieznanych Polaków, 7 maja 1944 r. zabójstwa podczas napadu bandy UPA pod dowództwem „Sidora” nieznanej liczby mieszkańców, (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa).

We wsi Rokitno koło Brzuchowic pow. Lwów: „Około 07.05.1944 r. zostali zamordowani Blicharski, syn sołtysa i jego dwie siostry.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie…, jw.;  Seria – tom 8).

We wsi Rzepniów pow. Kamionka Strumiłowa: „07.05. 1944 r. spalono 25 gospodarstw i zamordowano 17 Polaków NN.” (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie…, jw., tom 7)