kalendarz pamięci polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa, 11 maja

– 1943 roku:

We wsi Dermanka pow. Zdołbunów Ukraińcy zamordowali 2 Polaków: ojca lat 90 i syna lat 56, wdowców.

We wsi Rzeczki pow. Równe Ukrainiec Wasyl Grabowskyj zastrzelił na oczach całej rodziny 31-letniego Antoniego Wojciechowskiego, pomimo błagań jego żony, Ukrainki, której był kumem. W tymże roku ten sam Ukrainiec zamordował 22-letnią Sabinę Bronowicką z kolonii Wodnik, skąd uciekła po napadach i mordach dokonywanych przez Ukraińców. Jej ciało leżało przez dłuższy czas w lesie koło wsi (Siemaszko…, s. 695).

– 1944 roku:

We wsi Budomierz pow. Lubaczów Ukraińcy zamordowali 7 Polaków.

W kol. Stepankowice pow. Hrubieszów policjanci ukraińscy zastrzelili pracującego na polu 26-letniego Polaka

– 1945 roku:

We wsi Hurcze pow. Lubaczów zamordowali milicjanta Jana Dubiela s. Tomasza lat 23. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.).

W kol. Kopytno pow. Biała Podlaska Ukraińcy zamordowali 1 Polaka.

We wsi Zarwanica pow. Złoczów zamordowali 2 Polaków, w tym kobietę 

– 1946 roku:

We wsi Hoczew pow. Lesko Ukraińcy zamordowali 5 Polaków.

We wsi Kołonice pow. Lesko: „11 maja bandą UPA zaatakowała w rejonie wsi Kołonice żołnierzy wysiedlających mieszkańców Żubraczego.” (Syrnyk, s. 323, w przypisie podaje za  źródłem ukraińskim, że zginęło 3 żołnierzy).

Koło wsi Kalnica pow. Lesko na minach założonych przez UPA wyleciały w powietrze dwie furmanki z cywilną ludnością ukraińską.   

W kolonii Kopytów pow. Biała Podlaska banda UPA w dniu 11 maja 1946 r. wieś obrabowała. Zabity został jeden gospodarz broniący swego dobytku, a wielu innych pobito. (Agnieszka Kolasa…, jw.).

We wsi Nowy Dwór pow. Sokal zamordowali 2 Polaków.

– 1947 roku:

We wsi Mołodycz pow. Jarosław Ukraińcy zamordowali Józefa Zagrobelnego, ur. 12.03.1908 r.