kalendarz pamięci polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa, 17 maja

– 1942 roku:

We wsi Buda pow. Równe Ukraińcy zamordowali 24-letniego Kazimierza Jankowskiego.

– 1943 roku:

W kol. Marcelówka pow. Kostopol Ukraińcy zamordowali Józefa Kuriatę, lat 33.

W leśniczówce Ruda Krasna pow. Równe został zamordowany przez bandę UPA po wtargnięciu do leśniczówki gajowy Edward Pielenkiewicz lat 42 (Edward Orłowski…, jw.).

– 1944 roku:

We wsi Łukawica pow. Lubaczów Ukraińcy zamordowali Józefa Wolanina, ur. 1913 r. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa). 

W mieście Przemyślany woj. tarnopolskie Dżawała Mikołaj, 17.05.1944, lat 59, powiesił się po zamordowaniu dwóch synów przez bandę OUN.” (Józef Wyspiański: Skutki napadów ukraińskich nacjonalistów w powiecie Przemyślanyw: Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich, tom 10, Kędzierzyn-Koźle 2018).

– 1945 roku:

We wsi Lewków pow. Lubaczów Ukraińcy zamordowali 2 polskich chłopców, lat 11 i 12.

We wsi Leszczowate pow. Lesko uprowadzili z drogi Leszczowate – Ropienka ojca z córką.  

We wsi Oborowiec pow. Hrubieszów: „17.05.1945 r. Ukraińcy napadli na wieś i zabili ok. 10 osób NN.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie…, jw.;  Seria – tom 8).

We wsi Ropienka pow. Lesko zamordowali 2 Polaków, w tym został zastrzelony przez bandę UPA Brelik Władysław (http://www.rodaknet.com/rp_wycislak_28.htm ).