kalendarz pamięci polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa, 24 maja

– 1943 roku:

W kol. Graniczna pow. Równe Ukrainiec został zabity przez Ukraińca Czesław Adam Szczepański.

We wsiach Jarosławiec i Uchanie pow. Hrubieszów policja ukraińska zamordowała 40 Polaków  oraz 70 aresztowała.  

– 1944 roku:

We wsi Batiatycze pow. Kamionka Strumiłowa Ukraińcy obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali 15 Polaków.

We wsi Kropiwnik Nowy pow. Drohobycz uprowadzili 4 Polaków: małżeństwo oraz kobietę z mężczyzną, po których ślad zaginał. 

We wsi Rychcice pow. Drohobycz na stacji kolejowej zamordowali 1 Polaka  („Sprawozdanie sytuacyjne z ziem polskich”, nr 15/44; w: Instytut Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie, No: PRM – 122).

– 1945 roku:

We wsi Monasterz pow. Jarosław Ukraińcy zamordowali Józefa Polaka.