kalendarz pamięci polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa, 25 maja

– 1942 roku:

W kol. Wiszeńki pow. Zamość esesmani ukraińscy rozstrzelali 7 Polaków, w tym 5 kobiet.

– 1943 roku:

We wsi Rudnia Potasznia pow. Kostopol Ukraińcy zarąbali siekierami około 10 Polaków.

– 1944 roku:

We wsi Bełwin pow. Przemyśl Ukraińcy zamordowali Bolesława Lorenca.

We wsi Brzezinki pow. Lubaczów zastrzelili 1 Polaka.

We wsi Chlewiska pow. Lubaczów zmordowali 3 Polaków.

We wsi Dąbrówka pow. Lubaczów zamordowali 8 Polaków, w tym 4 kobiety.

We wsi Folwarki pow. Lubaczów zamordowali Annę Ciepłą lat 52 lub 58 , Józefa Jabłońskiego lat 66 lub 68, Rozalię Mazurek lat 80, Józefę Kowalską lat 72 lub 73. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi;). 

Między wsią Janki a wsią Turkałówka pow. Hrubieszów na drodze policjanci ukraińscy zastrzelili 19-letniego Polaka. 

W miasteczku Lipsko pow. Lubaczów zamordowali żołnierza AK Jana Lasotę ze wsi  Chlewiska-Majdan. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa).

We wsi Ładańce pow. Przemyślany zostali zamordowani przez Ukraińców: Feinel Stanisław, lat bd, zapiski ks. P. Stanoszka. 1-8. N.N. (Józef Wyspiański: Skutki napadów ukraińskich nacjonalistów w powiecie Przemyślanyw: Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich, tom 10, Kędzierzyn-Koźle 2018).

We wsi Narol pow. Lubaczów Ukraińcy zamordowali Tomasza Niedużaka. 

We wsi Ostrów pow. Przemyśl policjanci ukraińscy aresztowali 23 Polaków, w tym 5 polskich granatowych policjantów.

We wsi Rypne pow. Tłumacz: „O ostatnich chwilach życia i miejscu pochowania siostry Czesławy Stieber – józefitki, archiwum zgromadzenia nie posiada żadnych wiadomości. Siostra została uprowadzona 25 V 1944 r. na drodze z Rypnego do Doliny. W Rypnem siostry józefitki prowadziły ochronkę, chór młodzieżowy i bibliotekę dla pracowników kopalni. S. Czesława pojechała 25 maja 1944 r. do Doliny, aby zawieźć część rzeczy i dowiedzieć się od sióstr józefitek tam pracujących o sytuacji w zgromadzeniu. „Z Rypnego wyjechała dokładnie o godzinie 12.30. Obliczyłyśmy, że najpóźniej na 15.30 powinna być na miejscu”. Następnego dnia (26 V) wezwano siostry do kancelarii rafinerii, gdzie powiadomiono je o uprowadzeniu przełożonej. O wszystkim powiadomił siostry chłopiec, którego puszczono, gdyż powiedział, że jest Ukraińcem. Na podstawie jego relacji s. Pacyfika wspominała: „25 V chłopiec szedł pieszo do Rożniatowa. Na drodze spotkał s. Czesławę jadącą na wozie z furmanem, która zaproponowała mu, aby dosiadł się do nich, z czego chłopiec chętnie skorzystał. Gdy ujechali około 3 km drogi i byli blisko lasu, grupa Ukraińców zatrzymała wszystkich. […] Kazano mu, aby udał się w dalszą drogę, lecz nie wolno mu było się oglądać za siebie. Pomimo takiego nakazu chłopcu udało się jednak spostrzec, jak s. Czesława schodziła z wozu, a potem kulejąc, szła otoczona mężczyznami drogą prowadzącą w kierunku lasu. […] Co stało się później z s. Czesławą, z furmanem i z całą zawartością wozu, chłopiec nie wiedział, gdyż las zasłonił mu wszystkich. […] Poszukiwanie siostry było rzeczą niemożliwą. Co do s. Czesławy, byłyśmy przekonane, że została zamordowana. Jedna z Ukrainek usprawiedliwiając się, mówiła do mnie, że powiedziała swoim: »mogliście zabrać rzeczy, a siostrę zostawić«. Nie mogę zrozumieć, dlaczego zabito tak dobrą siostrę, która wszystkich kochała i służyła ludziom o każdej godzinie dnia i nocy. Jestem głęboko przekonana, że s. Czesława ofiarowała swoje życie Bogu, a On przyjął jej ofiarę” (AGZSŚJ, Seria G, t. II, nr 7, s. 10 – 13, Wspomnienia s. Pacyfiki Heleny Urbanek za okres 1939–1944; Urban W., Droga krzyżowa Archidiecezji Lwowskiej w latach II wojny światowej 1939–1945, Wrocław 1983, s. 69.) 

– 1945  roku: 

We wsi Młyny pow. Jaworów Ukraińcy zamordowali 4 Polaków, w tym dziewczynę.

We wsi Rudawka pow. Przemyśl zamordowali 9 Polaków oraz zrabowali ich mienie.

We wsi Wielkie Oczy pow. Lubaczów zamordowali 2 Polaków. Oraz: 25 maja 1945 r. zamordowali Stanisława Pelca lat 24. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.).

We wsi Wola Krzywiecka pow. Przemyśl zamordowali Stanisława Kwaśnego, lat 29.

– 1946  roku:

We wsi Dybków pow. Jarosław Ukraińcy uprowadzili i zamordowali 4 Polaków.

W mieście powiatowym Lubaczów uprowadzili i zamordowali Józefa Nieckarza. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.).  

We wsi Zapałów pow. Jarosław zamordowali Tomasza Cybulkasa i Janinę Górecką.

– 1947 roku:

Na cmentarzu w mieście Jarosław  ma grób żołnierz WP Mączyński Henryk ur. 1922, który zginął w obronie ludności polskiej 25 V 1947 r.