kalendarz pamięci polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa, 29 maja

– 1943 roku:

W kol. Koszyszcze pow. Łuck Ukraińcy zastrzelili 2 Polki: Dominikę Sulikowską, lat 80 i Janinę Sulikowską, lat 39. W. i E. Siemaszko na s. 572 podają, że z rąk nacjonalistów ukraińskich zginęło w tej kolonii 4 Polaków (2 osoby 8 kwietnia 1943 r. i 2 osoby 29 maja 1943 r.) oraz 145 podczas pacyfikacji niemiecko-ukraińskiej 15 marca 1943 r. 

W kol. Michałówka pow. Równe Ukraińcy z sąsiedniej wsi Bronniki wkroczyli rozmawiając po polsku i udając Polaków; podstępnie zamordowali 12 osób w wielu od 1 roku do 80 lat  i spalili ich ciała.

W kol. Milaszów pow. Łuck Ukraińcy zamordowali 3-osobową rodzinę polską: Mariannę z Kownackich Tulidowiczową, lat 45 i jej 2 dzieci: Janinę, lat 17 i Wincentego, lat 6.

We wsi Żulice pow. Tomaszów Lubelski Ukraińcy na służbie niemieckiej zamordowali czterech lub pięciu Polaków.

– 1944 roku:

We wsi Krymidów pow. Stanisławów Ukraińcy zamordowali 6 Polaków, w tym matkę z 2 córkami. „Dnia 29. maja br. w Krymidowie gmina Delejów, powiat Halicz godzina 9 rano został we własnym podwórzu napadnięty i postrzelony ciężko w szyję rolnik Wierzbicki Bartłomiej lat 36, zabita Byszkiewicz Zofia lat 52 oraz jej 2 córki. Wierzbicki leczy się jeszcze w Stanisławowie”. (1944, 8 lipca – Pismo PolKO w Stanisławowie do Dyrektora RGO w Krakowie dotyczące mordów dokonywanych na ludności polskiej. W: B. Ossol. 16721/1, s. 341-342).

We wsi Łukawica pow. Lubaczów zamordowali Władysława Niedużaka ur. 1899 r. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa). 

– 1945 roku:

We wsi Trzciniec pow. Dobromil „Lubieński Antoni – torturowany i uprowadzony do lasu zaginął. W czasie ujęcia przewoził korespondencję z Wojtkowej” (http://www.rodaknet.com/rp_wycislak_28.htm).