kalendarz pamięci polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa, 4 czerwca

– 1943 roku:

We wsi Hurby pow. Zdołbunów Ukraińcy zamordowali 33-letnią Zofię Krasicką ocalałą z rzezi 2 czerwca.

W miasteczku Kołki pow. Łuck zastrzelili Stanisława Ulanowicza, nauczyciela.

We wsi Sosnówka pow. Krzemieniec zamordowali 2 Polaków: Salomeę Kucharską z 9-letnim synem oraz ich furmana, Ukraińca.

We wsi Suraż pow. Krzemieniec miejscowi Ukraińcy zamordowali 22-letnią żonę Antoniego Podgórskiego, którego z kolei zamordowali w lipcu tego roku. 

– 1944 roku:

We wsi Biłka Królewska pow. Lwów policjanci ukraińscy zamordowali Antoniego Karpa, sołtysa.

We wsi Komarniki pow. Turka Ukraińcy spalili 6 gospodarstw polskich i zamordowali 11 Polaków, w tym 8 młodych chłopców spalili w stodole (Siekierka…, s. 1102, lwowskie). Inne źródło: „4.6. Banda ukraińska napadła w nocy na wieś Komarniki (powiat Sambor, obecnie Drohobycz), spaliła 5 zagród oraz zamordowała 2 Polaków Wysoczańskiego Zbigniewa i Emila, po czym trupy wrzuciła do ognia, a zraniła Wysoczańskiego Michała.” (1944, 11 lipca – Pismo PolKO w Drohobyczu do RGO w Krakowie (wraz ze sprawozdaniem) w sprawie tragicznego położenia ludności polskiej tego powiatu. Sprawozdanie  z sytuacji w powiecie drohobyckim na czas od 1.6. do 11.7.1944. W: B. Ossol. 16722/1, s. 157-159, 381).  

We wsi Lisie Jamy pow. Lubaczów zamordowali nieznanego imienia mężczyznę o nazwisku Cencora, który powrócił do żony zza Sanu, zamordowali kobietę o nazwisku Kopciuch, oraz Ukraińca Mikołaja Giełysza. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa).  

We wsi Nowe Sioło – Zalesie pow. Lubaczów zamordowali Józefa Balawendera lat 23.   

We wsi Sulmice pow. Zamość Ukraińcy z Niemcami zastrzelili kilku Polaków oraz kilkunastu aresztowali i ślad po nich zaginął.

– 1945 roku:

W miasteczku Cieszanów pow. Lubaczów Ukraińcy zamordowali Juliana Szajowskiego lat 45. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.). 

– 1946 roku:

W mieście powiatowym Lubaczów 4 czerwca 1946 r. zamordowali Juliana Szajowskiego i trzy inne nieznane osoby. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.).