Na miłość Boga, darujcie nam życie.

Wybraną miejscowość najpierw otaczano kordonem, który miał zatrzymać wszystkich próbujących wydostać się z pułapki. Członkowie bojówek OUN i oddziałów UPA byli przeważnie umundurowani (w mundury innych armii lub policji ukraińskiej) …

ukraińskie kłamstwa i obietnice

Stepan Łenkawśkyj  jest autorem „Dekalogu nacjonalisty ukraińskiego” opublikowanego w 1929 roku. Jego znajomość była obowiązkowa dla członków OUN i UPA,  jego przykazaniami kierowali się wszyscy nacjonaliści ukraińscy i można wnioskować, …

uciekli przed ukraińską siekierą

Mieszkańcy kolonii Kiryłówka na Wołyniu, w większości zamordowani przez UPA w Wielkanoc 1943 r., zanim zdecydowali się na ucieczkę (FOT. ARCH. E. SIEMASZKO)Ludobójcza depolonizacja rozpoczęta w końcu 1942 r. na …