ukraiński IPN usprawiedliwia antypolski terroryzm OUN oraz milczy o zbrodniach UPA i kolaboracji z III Rzeszą

W nagraniu Ukraińskiego IPN, jego szef, Anton Drobowycz, de facto potwierdza, a zarazem usprawiedliwia antypolską, terrorystyczną działalność OUN w II RP, a także milczy o kolaboracji ukraińskich nacjonalistów z III Rzeszą i o zbrodniach UPA, kreując upowców na bohaterów walk z Niemcami i sowietami. UIPN twierdzi, że to „obalanie mitów rosyjskiej propagandy”. Więcej pod poniższym linkiem.

https://kresy.pl/wydarzenia/ukrainski-ipn-usprawiedliwia-antypolski-terroryzm-oun-milczy-o-zbrodniach-upa-i-o-kolaboracji-z-iii-rzesza/